Back Home Next
   

รายงานสถิติการนำเข้า-ส่งออก บนเว็บไซต์กรมฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงให้รองรับ HS2017 ทำให้ยังไม่สามารถเผยแพร่รายงานได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของเดือนมกราคม 2560 จะสามารถใช้งานได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2560


   Please select the criteria below :
    HS-CODE  (Enter HS-Code 2,4,8 or 11 digits)
    Country
    IMPORT  EXPORT
Month    Year
* Import - Export Statistics from   2007  to  December 2016
   
Untitled Document
แนะนำกรม |  พิธีการศุลกากร |  กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด |  สอบถามปัญหา |  แผนผังเว็บไซต์
 |  การชำระภาษี |  สิทธิประโยชน์ |  ความผิดทางศุลกากร |  ของต้องห้ามต้องกำกัด |  ระบบราคาแกตต์ |  FAQ
สถิติการนำเข้า-ส่งออก |  อัตราแลกเปลี่ยน |  อัตราภาษีศุลกากร |  กฎหมายศุลกากร |  ประกาศกรม/กระทรวง |  ชื่อเรือ-วันเรือเข้า |  Download |  Link